fredag, februar 15, 2019

jun
28
2013

Barnelegen i Kristiansund legges ned 31.07.2013

Posted 5 years 233 days ago ago by Martin Unger

Siden mai 2012 har jeg nå prøvd å bygge opp et godt tilbud innen barnemedisin og allergologi. Det var fokus på å levere tjenester av høy kvalitet og god diagnostikk. Blant annet er jeg sannsynligvis fortsatt den eneste som kan tilby lungefunksjonsmålinger hos barn mellom 3 og 6 år og pasienter som ikke kan gjennomføre en vanlig spirometriundersøkelse.

Mitt ønske var å kunne drive min praksis som avtalespesialist, altså som del av det offentlige helsevesen og med dette tilgjengelig for alle.
Dessverre har jeg så langt ikke lykkes med dette siden Helse Midt-Norge gjennomfører en revisjon av den bestående "handlingsplan for avtalespesialister" fra 2008. Denne prosessen har nå foregått over mange måneder og er fortsatt ikke avsluttet, og i den tiden opprettes det ingen ny hjemler.

Siden jeg ikke kan opprettholde min praksis uten gode nok inntekter er jeg nå dessverre nødt til å avvikle driften. Leiekontrakten med Bryggen medisinske senter er nå sagt opp til 31.07.2013.
Eksisterende timeavtaler i august skal jeg prøve å opprettholde.

Det vil være vanlig drift fram til 31.07.2013.

 


(C) Martin Unger   -  produsert og publisert med ROW fra Ramvik.no

(C) Martin Unger